Zawiadomienie na LXII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły

Zawiadomienie  na LXII  Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 19 kwietnia  2024 r.  o godz. 9.00

w budynku przy ul. Beskidzkiej 2 w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
 5. Podjęcie uchwały w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły wystąpienie Skarbnika Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Amfiteatru w Ujsołach wystąpienie Wójta Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Ujsoły „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 - moduł II -  wystąpienie Kierownika GOPS.
 9. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Ujsoły
Władysława Salachna

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2024-04-15 Regina Kotela 2024-04-15 08:35:12
(Regina Kotela)
2024-04-15 08:35:12
(Regina Kotela)