Zawiadomienie na LVII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły

Zawiadomienie  na LVII  Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 27 października 2023 r.  o godz. 9.00

w budynku przy ul. Beskidzkiej 2 w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły – wystąpienie Skarbnika Gminy
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 r.  – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2024r. – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR II/10/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły z późniejszymi zmianami – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły w sprawie udziału w finansowaniu przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica – Rajcza – Ujsoły – granica państwa” obejmujące: roboty na odcinku o długości 1 236,00 mb na terenie Gminy Ujsoły – w km 16+054 do km 17+290 – wystąpienie Wójta Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika w hołdzie dla Mieszkańców Gminy Ujsoły - ofiar totalitaryzmów – wystąpienie Wójta Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Ujsoły w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj" wystąpienie Julii Grygny.
 13. Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Ujsoły w roku szkolnym 2022/2023 – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 14. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Ujsoły
Władysława Salachna

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-10-19 Regina Kotela 2023-10-19 15:52:46
(Regina Kotela)
2023-10-26 09:08:19
(Regina Kotela)