XXXVI Sesja VII kadencji Rady Gminy Ujsoły z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Uchwały podjęte na XXXVI Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 31 sierpnia 2018 roku:

 

1. Uchwała Nr XXXVI/294/2018 w sprawie: - wersja elektroniczna

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły

2. Uchwała Nr XXXVI/295/2018 w sprawie:

zmian w budżecie gminy na 2018 rok

3. Uchwała Nr XXXVI/296/2018 w sprawie:

przystąpienia do zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujsoły dla terenu „G115 UP” w Glince.

4. Uchwała Nr XXXVI/297/2018 w sprawie:

przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujsoły na lata 2017-2023

5. Uchwała Nr XXXVI/298/2018 w sprawie:

rozpatrzenia skargi dotyczącej zaniedbań i nienależytego wykonania zadań przez organ Urzędu Gminy Ujsoły lub jego pracowników, naruszenia praworządności, przewlekłego załatwienia sprawy oraz naruszenia wprost przepisów KPA

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2018-09-05 Regina Kotela 2018-09-05 11:09:38
(Alicja Krawiec)
2018-09-05 11:10:08
(Alicja Krawiec)