XXIX Sesja VII kadencji Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2017 r.

1. Uchwała Nr XXIX/239/2017 w sprawie:

 zmian w  budżecie na 2017 rok.

2. Uchwała Nr XXIX/240/2017 w sprawie:

 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

3. Uchwała Nr XXIX/241/2017 w sprawie:

zmiany Uchwały nr X/88/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z późniejszymi zmianami

4.  Uchwała Nr XXIX/242/2017 w sprawie:

ustalenia Regulaminu Klubu Senior+ w Gminie Ujsoły oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+.

5. Uchwała Nr XXIX/243/2017 w sprawie:

przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ujsołach na 2018 rok

6. Uchwała Nr XXIX/244/2017 w sprawie

przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2018 rok

7. Uchwała Nr XXIX/245/2017 w sprawie

planu pracy Komisji Zdrowia  i Bezpieczeństwa Publicznego na 2018 rok

8 Uchwała Nr XXIX/246/2017 w sprawie

przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2018 rok

9. Uchwała Nr XXIX/247/2017 w sprawie

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

10. Uchwała Nr XXIX/248/2017 w sprawie

uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

11. Uchwała Nr XXIX/249/2017 w sprawie

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ujsoły

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2018-01-05 Regina Kotela 2018-01-05 08:49:58
(Alicja Krawiec)
2018-02-26 11:31:57
(Alicja Krawiec)