XVIII Sesja Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 29 grudnia 2016 roku:

1.  Uchwała Nr XVIII/151/2016 w sprawie:

zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok  Nr X/95/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 grudnia 2015r.

2.  Uchwała Nr XVIII/152/2016 w sprawie:

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowe Gminy Ujsoły

3.  Uchwała Nr XVIII/153/2016 w sprawie:

zmian w budżecie na 2016 rok.

4. Uchwała Nr XVIII/154/2016 w sprawie:

zmiany Uchwały Nr X/87/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

5.  Uchwała Nr XVIII/155/2016 w sprawie:

zmiany Uchwały Nr X/88/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

6.  Uchwała Nr XVIII/156/2016 w sprawie:

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujsoły.

7.  Uchwała Nr XVIII/157/2016 w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujsoły.

8.  Uchwała Nr XVIII/158/2016 w sprawie:

przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ujsołach na 2017 rok.

9.  Uchwała Nr XVIII/159/2016 w sprawie:

przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2017 rok.

10.  Uchwała Nr XVIII/160/2016 w sprawie:

przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na 2017 rok.

11.  Uchwała Nr XVIII/161/2016 w sprawie:

przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2017 rok.

12.  Uchwała Nr XVIII/162/2016 w sprawie:

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

13. Uchwała Nr XVIII/163/2016 w sprawie:

uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

14. Uchwała Nr XVIII/164/2016 w sprawie:

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujsoły.

 


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2017-01-09 Alicja Krawiec 2017-01-09 12:20:39
(Alicja Krawiec)
2017-01-09 12:25:56
(Alicja Krawiec)