XV Sesja Rady Gminy Ujsoły z dnia 12 sierpnia 2016 roku

Uchwały podjęte na XV Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 12 sierpnia 2016 roku:

 

1.  Uchwała Nr XV/128/2016 w sprawie:

zmian w budżecie na 2016 rok.

2.   Uchwała Nr XV/129/2016 w sprawie:

wyrażenia przez Gminę Ujsoły sprzeciwu wobec Uchwały Nr XI/61/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 11.07.2016r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii.

3.  Uchwała Nr XV/130/2016 w sprawie:

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Ujsoły dotyczącego wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na Odbudowie mostu Na Worniczki w m. Glinka, gm. Ujsoły”.

4.   Uchwała Nr XV/131/2016 w sprawie:

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Ujsoły dotyczącego wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Odbudowie mostu Na Danielkę" w m. Ujsoły”.

5.   Uchwała Nr XV/132/2016 w sprawie:

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-08-23 Alicja Krawiec 2016-08-23 10:20:46
(Alicja Krawiec)
2016-08-23 10:25:38
(Alicja Krawiec)