XIV Sesja Rady Gminy Ujsoły z dnia 23 czerwca 2016 roku

Uchwały podjęte na XIV Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 23 czerwca 2016 roku:

1.  Uchwała Nr XIV/120/2016 w sprawie:

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.    

2 .  Uchwała Nr XIV/121/2016 w sprawie:

zmian w budżecie na 2016 rok.

3.   Uchwała Nr XIV/122/2016 w sprawie:

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ujsołach przy ul. Za Wodą 8, stanowiącej własność Gminy Ujsoły.

4.  Uchwała Nr XIV/123/2016 w sprawie:

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Glince.

5.   Uchwała Nr XIV/124/2016 w sprawie:

zmiany Uchwały Nr VI/48/2015 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących  stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ujsoły oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

6.   Uchwała Nr XIV/125/2016 w sprawie:

przystąpienia Gminy Ujsoły do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujsoły na lata 2017-20126.

7 .  Uchwała Nr XIV/126/2016 w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

8 .  Uchwała Nr XIV/127/2016 w sprawie:

udzielenia Wójtowi Gminy Ujsoły absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-07-01 Alicja Krawiec 2016-07-01 10:41:05
(Alicja Krawiec)
2016-07-01 10:41:05
(Alicja Krawiec)