XIII Sesja Rady Gminy Ujsoły z dnia 23 maja 2016 roku

Uchwały podjęte na XIII Sesji Rady Gminy Ujsoły w dniu 23 maja 2016 roku:

1.  Uchwała Nr XIII/114/2016 w sprawie:

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.     (wersja elektroniczna)

2 .  Uchwała Nr XIII/115/2016 w sprawie:

zmian w budżecie na 2016 rok.

3.   Uchwała Nr XIII/116/2016 w sprawie:

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ujsoły na rok 2016.

4.  Uchwała Nr XIII/117/2016 w sprawie:

uchwalenia Statutu Gminy Ujsoły.

5.   Uchwała Nr XIII/118/2016 w sprawie:

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ujsoły w 2016 roku.

6.   Uchwała Nr XIII/119/2016 w sprawie:

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Ujsoły na 2016 rok.


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-05-31 Alicja Krawiec 2016-05-31 11:59:44
(Alicja Krawiec)
2016-05-31 12:40:47
(Alicja Krawiec)