XII sesja Rady Gminy Ujsoły z dnia 24 marca 2016 roku

1.  Uchwała Nr XII/107/2016 w sprawie:

zmiany Uchwały Nr X/95/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

2.  Uchwała Nr XII/108/2016 w sprawie:

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.     (wersja elektroniczna)

3. .  Uchwała Nr XII/109/2016 w sprawie:

zmian w budżecie na 2016 rok.

4.  Uchwała Nr XII/110/2016 w sprawie:

opłaty prolongacyjnej.

5.  Uchwała Nr XII/111/2016 w sprawie:

zmiany Uchwały Nr IX/78/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zasad poboru podatku w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso.

6. Uchwała Nr XII/112/2016 w sprawie:

zmiany Uchwały Nr IX/81/2015 Rady Gminy  Ujsoły z dnia 16 listopada 2015 roku
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ujsoły z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2016.

7.Uchwała Nr XII/113/2016 w sprawie:

zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Ujsołach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Ujsoły.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-03-31 Alicja Krawiec 2016-03-31 13:00:48
(Alicja Krawiec)
2016-03-31 13:00:48
(Alicja Krawiec)