XVIII Sesja Rady Gminy w Ujsołach

XVIII SESJA RADY GMINY W UJSOŁACH

Podjęte uchwały:

1.

UCHWAŁA Nr XVIII/96/2004

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 9 grudnia 2004 roku

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

budynków, budowli i gruntów na 2005 r.

2.

UCHWAŁA Nr XVIII/97/2004

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 9 grudnia 2004 roku

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków                      transportowych na 2005 r.

3.

UCHWAŁA NR XVIII/98/2004

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 9 grudnia 2004 roku

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły w 2005 r.

4.

UCHWAŁA NR XVIII/99/2004

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 9 grudnia 2004 roku

w sprawie: ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na terenie Gminy Ujsoły na 2005 rok.

5.

U C H W A Ł A NR XVIII/100/2004

RADY GMINY W UJSOŁACH

z dnia 9 grudnia 2004 roku

w sprawie : opłaty prolongacyjnej

6.

UCHWAŁA NR XVIII/101/2004

RADY GMINY W UJSOŁACH

Z DNIA 9 GRUDNIA 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków i zaopatrzenie w wodę na rok 2005.

7.

Uchwała Nr XVIII/102/2004

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 9 grudnia 2004 roku

w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za odbiór, wywóz i składowanie śmieci w 2005 r

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2005-04-05 Katarzyna Bryś 2005-04-05 15:44:15
(Katarzyna Wydra)
2005-04-05 15:44:15
(Katarzyna Wydra)