XXV Sesja V kadencji Rady Gminy w Ujsołach

XXV Sesja V kadencji
Rady Gminy w Ujsołach
10 grudnia 2008 rok

podjęte uchwały:

I.
Uchwała Nr XXV/149/2008
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 10 grudnia 2008 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008rok.

II.
Uchwała Nr XXV/150/2008
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 10 grudnia 2008 roku
w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Ujsoły na rok 2009.

III.
Uchwała Nr XXV/151/2008
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 10 grudnia 2008 roku
w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Ujsołach na rok 2009.

IV.
Uchwała Nr XXV/152/2008
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 10 grudnia 2008 roku
w sprawie: opłaty na 2009 rok od posiadania psów.

V.
Uchwała Nr XXV/153/2008
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 10 grudnia 2008 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły w 2009 roku.

VI.
Uchwała Nr XXV/154/2008
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 10 grudnia 2009 roku
w sprawie : ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły w miejscowościach Ujsoły i Złatna.

VII.
Uchwała Nr XXV/155/2008
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 10 grudnia 2008 roku
w sprawie: górnych granic stawek kwotowych podatku od nieruchomości na rok 2009.

VIII.
Uchwała Nr XXV/156/2008
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 10 grudnia 2008 roku
w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

IX.
Uchwała Nr XXV/157/2008
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 10 grudnia 2008 roku
w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 rok.

X.
Uchwałą Nr XXV/158/2008
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 10 grudnia 2008 roku
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Ujsoły.

XI.
Uchwała Nr XXV/159/2008
Rady Gminy w Ujsołach
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ujsołach na 2009 rok.

XII.
Uchwała Nr XXV/160/2008
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 10 grudnia 2008 roku
w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.

XIII.
Uchwała Nr XXV/161/2008
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 10 grudnia 2008 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.
 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2008-12-31 Alicja Krawiec 2008-12-31 08:17:05
(Alicja Krawiec)
2008-12-31 08:17:05
(Alicja Krawiec)