XXIV Sesja V kadencji Rady Gminy w Ujsołch

XXIV Sesja V kadencji
Rady Gminy w Ujsołach
20 października 2008 rok

podjęte uchwały:

I.
Uchwała Nr XXIV/144/2008
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 20 października 2008 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego – Ośrodka Zdrowia w Ujsołach.

II.
Uchwała Nr XXIV/145/2008
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 20 października 2008 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy Ujsoły na 2008 rok.

III.
Uchwała Nr XXIV/146/2008
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 20 października 2008 roku


w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Bielsko – Biała wykonania zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.

IV.
Uchwała Nr XXIV/147/2008
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 20 października 2008 roku


w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujsoły.

V.
Uchwała Nr XXIV/148/2008
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 20 października 2008 roku
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej.
 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2008-11-17 Alicja Krawiec 2008-11-17 08:21:22
(Alicja Krawiec)
2008-11-17 08:21:22
(Alicja Krawiec)