XXIII Sesja V kadencji Rady Gminy w Ujsołach

Uchwały podjęte

 na XXIII Sesji Rady Gminy w Ujsołach

dnia 2 września 2008 roku:

 

1.

Uchwała Nr XXIII/140/2008

Rady Gminy Ujsoły

z dnia 2 września 2008 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

2.

Uchwała Nr XXIII/141/2008

Rady Gminy Ujsoły

z dnia 2 września 2008 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/116/2008 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Ujsoły na lata 2008-1021.

3.

Uchwała Nr XXIII/142/2008

Rady Gminy Ujsoły

z dnia 2 września 2008 roku

w sprawie : zatwierdzania projektu pn. "Ujsoły - aktywizacja zawodowa kluczem do rozwoju lokalnej społeczności".

4.

Uchwała Nr XXIII/143/2008

Rady Gminy Ujsoły

z dnia 2 września 2008 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Ujsoły do zatwierdzania projektów realizowanych z udziałem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2008-09-15 Alicja Krawiec 2008-09-15 09:43:36
(Alicja Krawiec)
2008-09-15 09:43:36
(Alicja Krawiec)