XX Sesja V kadencji Rady Gminy w Ujsołach

XX Sesja V kadencji

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 19 maja 2008 roku

 

Podjęte uchwały:

 

1.

Uchwała Nr XX/114/2008

Rady Gminy Ujsoły

z dnia 19 maja 2008 roku

 

w sprawie: zaopiniowania proponowanego obszaru specjalnej ochrony ptaków ozn. „PLB240002   

                   Beskid Żywiecki”

2.

Uchwała Nr XX/115/2008

Rady Gminy Ujsoły

z dnia 19 maja 2008 roku

 

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej  w Bielsku – Białej

                      dotyczącego likwidacji Oddziału Zakaźnego w Szpitalu Ogólnym

                    im. dr  Edmunda Wojtyły w Bielsku – Białej – samodzielnym

                    publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

3.

Uchwała Nr XX/116/2008

Rady Gminy Ujsoły

z dnia 19 maja 2008 roku

w sprawie: Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Ujsoły na lata 2008-2024.

4.

Uchwała Nr XX/117/2008

Rady Gminy Ujsoły

z dnia 19 maja 2008 roku

 

w sprawie: poręczenia pożyczki pieniężnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i

 Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie –faza II”.

5.

Uchwała Nr XX/118/2008

Rady Gminy Ujsołach

z dnia 19 maja 2008 roku

 

w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły.

6.

Uchwała Nr XX/119/2008

Rady Gminy Ujsoły

z dnia 19 maja 2008 roku

w sprawie: zawarcia aneksu do porozumienia nr 89/07 z dnia 15.10.2007r. zawartego pomiędzy Powiatem Żywieckim a Gminą Ujsoły.

7.

Uchwała Nr XX/120/2008

Rady Gminy Ujsoły

z dnia 19 maja 2008 roku

 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ujsoły.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2008-05-29 Alicja Krawiec 2008-05-29 08:23:27
(Alicja Krawiec)
2008-05-29 08:23:52
(Alicja Krawiec)