XIX Sesja V kadencji Rady Gminy w Ujsołach

 

XIX Sesja V kadencji

Rady Gminy Ujsoły

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

 

podjęte uchwały:

 

 

1.

Uchwała Nr XIX/107/2008

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie:      udzielenia Wójtowi Gminy Ujsoły absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu gminy za rok 2007  

2.

Uchwała Nr XIX/109/2008

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Gminy

                  Ujsoły.

oraz:

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/109/2008 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30.04.2008r.

3.

Uchwała Nr XIX/110/2008

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie: Uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Ujsoły w zakresie 

                    kultury i oświaty na lata 2008-2009.

 

4.

Uchwała Nr XIX/111/2008

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie: Nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły.

 

5.

Uchwała Nr XIX/112/2008

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 30 kwietnia 2008 roku 

 

w sprawie:  przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przyjętych uchwałą nr III/13/2006 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 12 grudnia 2006, zmienioną uchwałą nr V/32/2007 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 30 stycznia 2007 r.

 

6.

Uchwała Nr XIX/113/2008
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 30 kwietnia 2008 roku


w sprawie: ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych i placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Ujsoły

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2008-05-13 Alicja Krawiec 2008-05-13 09:11:12
(Alicja Krawiec)
2008-05-15 08:41:30
(Alicja Krawiec)