XVII Sesja V kadencji Rady Gminy w Ujsołach

XVII Sesja V kadencji

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 31 stycznia 2008 roku

 

Podjęte uchwały:

 

1.

Uchwała Nr XVII/99/2008

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie:  wprowadzenia na obszarze Gminy Ujsoły górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych na rok 2008.

 

 

 

2.

 

Uchwała Nr XVII/101/2008

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 31 stycznia 2008 roku

 

w sprawie: powierzenia gminie Bielsko-Biała wykonania zadania publicznego  związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom. 

 

3.

 

Uchwała Nr XVII/102/2008

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 31 stycznia 2008 roku

 

 

w sprawie:      zawarcia porozumienia określającego zasady płatności oraz wysokość składki Gminy Ujsoły na realizację Projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie”.

 

4.

 

Uchwała Nr XVII/103/2008

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 31 stycznia 2008 roku

 

w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji Węgierska Górka w części  

                   dotyczącej Gminy Ujsoły.

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2008-02-05 Alicja Krawiec 2008-02-05 08:21:02
(Alicja Krawiec)
2008-02-05 08:21:40
(Alicja Krawiec)