XXXII Sesja V kadencji Rady Gminy w Ujsołach z dnia 27 listopada 2009 roku.

Uchwały podjęte na XXXII Sesji:


1.Uchwała Nr XXXII/201/2009
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2.Uchwała Nr XXXII/202/2009
w sprawie: ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków pochodzących z gospodarstw domowych.
3.Uchwała Nr XXXII/203/2009
w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Ujsołach na rok 2010.
4.Uchwała Nr XXXII/204/2009
w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ujsoły.
5.Uchwała Nr XXXII/205/2009
w sprawie: opłaty na 2010 rok od posiadania psów.
6.Uchwała Nr XXXII/206/2009
w sprawie: : ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły w 2010 roku.
7.Uchwała Nr XXXII/207/2009
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły w miejscowościach Ujsoły i Złatna w 2010 r.
8.Uchwała XXXII/208/2009
w sprawie: górnych wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
9.Uchwała Nr XXXII/209/2009
w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
10.Uchwała Nr XXXII/210/2009
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ujsoły.
11.Uchwała Nr XXXII/211/2009
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Soblówka.
12.Uchwała Nr XXXII/212/2009
w sprawie: poparcia rezolucji Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej ogłoszenia obszaru Województwa Śląskiego strefą wolną od upraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych.


 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2009-12-04 Alicja Krawiec 2009-12-04 08:41:51
(Alicja Krawiec)
2009-12-04 08:41:51
(Alicja Krawiec)