XXXI Sesja V kadencji Rady Gminy Ujsoły z dnia 15 września 2009 roku

Uchwały podjęte na XXXI Sesji V kadencji
Rady Gminy w Ujsołach
w dniu 15 września 2009 roku


1.
Uchwała Nr XXXI/195/2009
Rady Gminy w Ujsołach
Z dnia 15 września 2009 roku
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „ Realizacja Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoły – etap I”.


2.
Uchwała Nr XXXI/196/2009
Rady Gminy w Ujsołach
Z dnia 15 września 2009 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

3.
Uchwała Nr XXXI/197/2009
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 15 września 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Złatnej będących
własnością Gminy Ujsoły.

4.
Uchwała Nr XXXI/198/2009
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 15 września 2009 roku
w sprawie: zawarcia porozumienia w sprawie określenia zasad dodatkowych płatności
na realizację Projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”.
5.
Uchwała Nr XXXI/199/2009
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 15 września 2009 roku
w sprawie: zaopiniowania projektu aglomeracji Węgierska Górka.

6.
Uchwała Nr XXXI/200/2009
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 15 września 2009 roku
w sprawie : rozpatrzenia skargi na brak odpowiedzi w przewidzianym prawem terminie.

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2009-09-24 Alicja Krawiec 2009-09-24 09:06:09
(Alicja Krawiec)
2009-09-24 09:06:09
(Alicja Krawiec)