XXVIII Sesja V kadencji Rady Gminy w Ujsołach z dnia 24 marca 2009 roku

XXVIII Sesja V kadencji Rady Gminy w Ujsołach

Podjęte uchwały:
1.
Uchwała Nr XXVIII/171/2009
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Strażą Graniczną.
2.
Uchwała Nr XXVIII/172/2009
Rady Gminy w Ujsołach
Z dnia 24 marca 2009 roku
W sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
3.
Uchwała Nr XXVIII/173/2009
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie: przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ujsoły”
4.
Uchwała Nr XXVIII/174/2009
Rady Gminy w Ujsołach
Z dnia 24 marca 2009 roku
W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince” w ramach dziłania 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Poddziałania 6.2.2. Rewitalizacja – „Małe miasta – Regionalny Program Operacyjny”.

5.

Uchwała Nr XXVIII/175/2009
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia24 marca 2009 roku
w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujsoły.
6.
Uchwała Nr XXVIII/176/2009
Rady Gminy w Ujsołach
z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie: regulaminu wypłacania dodatków do wynagrodzeń i innych świadczeń nauczycielom
dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły
7.
Uchwała Nr XXVIII/177/2009
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 24 marca 2009 roku
W sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ujsoły.

8.
Uchwała Nr XXVII/178/2009
Rady Gminy w Ujsołach
Z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu o nazwie „Nowe umiejętności jako czynnik zwiększający integrację społeczną w gminie Ujsoły”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2009-04-10 Alicja Krawiec 2009-04-10 07:44:01
(Alicja Krawiec)
2009-04-10 07:44:01
(Alicja Krawiec)