XXVII Sesja V kadencji Rady Gminy Ujsoły

XXVII Sesja V kadencji Rady Gminy Ujsoły
3 lutego 2009 roku

Podjęte uchwały:
1.

Uchwała Nr XXVII/166/2009

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

2.

Uchwała Nr XXVII/167/2009

W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2009 rok i wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3.

Uchwała Nr XXVII/168/2009

W sprawie: zmiany uchwały Nr VI/40/2007 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso.

4.
Uchwała Nr XXVII/169/2009

W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Złatna.

5.

Uchwałą Nr XXVII/170/2009

W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinka.
 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2009-02-09 Alicja Krawiec 2009-02-09 12:41:30
(Alicja Krawiec)
2009-02-09 12:55:32
(Alicja Krawiec)