III Sesja VI kadencji RGU z dnia 29 grudnia 2010 roku

Uchwały podjęte na III Sesji w dniu 29 grudnia 2010 roku:

1. Uchwała Nr III/13/2010 sprawie: zmiany uchwały Nr: XXXVIII/244/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Realizację zadania pn. „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ujsoły - etap II”.
2. Uchwała Nr III/14/2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
3. Uchwała Nr III/15/2010 w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
4. Uchwała Nr III/16/2010 w sprawie utworzenia rachunku dochodów w jednostkach oświatowych Gminy Ujsoły.
5. Uchwała Nr III/17/2010 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Ujsołach.
6. Uchwała Nr III/18/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ujsoły.
7. Uchwała Nr III/19/2010 w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotów kosztów podróży służbowej dla Radnych Rady Gminy w Ujsołach oraz sołtysów.
8. Uchwała Nr III/20/2010 w sprawie współdziałania Gminy Ujsoły z Gminą Bielsko-Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Ujsoły doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
9. Uchwała Nr III/21/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ujsołach na 2011 rok.
10. Uchwała Nr III/22/2010 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
11. Uchwała Nr III/23/2010 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2011 rok.
12. Uchwała Nr III/24/2010 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego na 2011 rok.
13. Uchwała Nr III/25/2010 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2011 rok.
14. Uchwała Nr III/26/2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
15. Uchwała Nr III/27/2010 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.


 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2011-01-05 Alicja Krawiec 2011-01-05 13:30:16
(Alicja Krawiec)
2011-01-05 13:30:23
(Alicja Krawiec)