II Sesja VI kadencji RGU z dnia 14 grudnia 2010 roku

Uchwały podjęte na II Sesji w dniu 14 grudnia 2010 roku:

1. Uchwała Nr II/7/2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

2. Uchwała Nr II/8/2010 w sprawie zmany uchwały Nr IV/18/2006 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia gminnego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Ujsołach.

3.Uchwała nr II/9/2010 w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok.

4. Uchwała Nr II/10/2010 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2011 rok.

5. Uchwała Nr II/11/2010 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołąch.

6.Uchwała Nr II/12/2010 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ujsołach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2011-01-05 Alicja Krawiec 2011-01-05 11:53:22
(Alicja Krawiec)
2011-01-05 11:53:22
(Alicja Krawiec)