XL Sesja V kadencji RGU z dnia 27 października 2010 roku

Uchwały podjęte na XL Sesji V kadencji Rady Gminy w Ujsołach w dniu 27 października 2010 roku:

1. Uchwała Nr XL/255/2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

2. Uchwała Nr XL/256/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ujsoły.

3. Uchwała Nr XL/257/2010 w sprawie ustalenia dopłaty za 1 m3 odprowadzanych ścieków pochodzących z gospodarstw domowych.

4. Uchwała Nr XL/258/2010 w sprawie górnych wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

5. Uchwała Nr XL/259/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

6. Uchwała Nr XL/260/2010 w sprawie opłaty na 2011 rok od posiadania psów.

7. Uchwała Nr XL/261/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły w 2011 roku.

8. Uchwała Nr XL/262/2010 wprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły w miejscowościach Ujsoły i Złatna na 2011 rok.

9. Uchwała Nr XL/263/2010 w sprawie przejęcia od Powiatu Żywieckiego zadania publicznego - zimowego utrzymania dróg powiatowych na zasadach określonych w porozumieniu.

10. Uchwałą Nr XL/264/2010 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Ujsołach.

11. Uchwała Nr XL/265/2010 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kulturyw Ujsołach.

12. Uchwała Nr XL/266/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Soblówka - aktualizacja.

13. Uchwałą Nr XL/267/2010 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

14. Uchwałą Nr XL/268/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ujsołach stanowiącej własność Gminy Ujsoły.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2010-11-05 Alicja Krawiec 2010-11-05 11:07:26
(Alicja Krawiec)
2010-11-05 11:07:26
(Alicja Krawiec)