XXXVIII Sesja V kadencji RGU z dnia 30 lipca 2010 roku

Uchwały podjęte na XXXVIII Sesji V kadencji Rady Gminy w Ujsołach w dniu 30 lipca 2010 roku:

1. Uchwałą Nr XXXVIII/243/2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

2. Uchwała Nr XXXVIII/244/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Realizacja Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Ujsołay - II etap".

3. Uchwała Nr XXXVIII/245/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w 2010 roku na inwestycję pn. "Przebudowa izby regionalnej Gronicek w Glince".

4. Uchwałą Nr XXXVIII/246/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu i wykonania budżetu Gminy Ujsoły za I półrocze roku budżetowego.

5. Uchwła Nr XXXVIII/247/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/218/2009 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

6. Uchwała Nr XXXVIII/248/2010 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/233/2010 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w 2010 roku na inwestycję pn. "Przebudowa estrady letniej w Ujsołach na obiekt całoroczny, celem zwiększenia dostępu mieszkańców do kultury i tradycji ponadregionalnej.

7. Uchwała NrXXXVIII/249/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/41/2007 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umażania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, dla których nie stosuje ię przepisóe ustawy -ordynacja podatkowa, a także organu do tego uprawnionego.

8. Uchwała Nr  XXXVIII/250/2010 w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Soblówce stanowiącej własność Gminy Ujsoły.

9. Uchwała Nr XXXVIII/251/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Ujsołach stanowiących własność Gminy Ujsoły.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2010-11-05 Alicja Krawiec 2010-11-05 10:48:03
(Alicja Krawiec)
2010-11-05 10:48:03
(Alicja Krawiec)