XXXVII Sesja V kadencji RGU z dnia 23 czerwca 2010 roku

Uchwały podjęte na XXXVII Sesji w dniu 23 czerwca 2010 roku:

1. Uchwała Nr XXXVII/233/2010 Rady Gminy w Ujsołach

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzajace finansowanie w ramach PROW w 2010 roku na inwestycję pn. "Przebudowa estrady letniej w UJsołach na obiekt całoroczny, celem zwiększenia dostępu mieszkańców do kultury i tradycji ponadregionalnej".

2. Uchwała Nr XXXVII/234/2010 RAdy Gminy w Ujsołach

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

3. Uchwała Nr XXXVII/235/2010 Rady Gminy wUjsołach

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji  dla Gminy Ujsoły.

4.Uchwała Nr XXXVII/236/2010 Rady Gminy w Ujsołach

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które ubiegają sie o dofinansowanie odbioru, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest.

5. Uchwała Nr XXXVII/237/2010 Rady Gminy w Ujsołach

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych - Przedszkola w Ujsołach.

6. Uchwała Nr XXXVII/238/2010 Rady Gminy w Ujsołach

w sprawie wyrazenia zgody na sprzedażwiaty drogowej będącej własnością Gminy Ujsoły.

7. Uchwała Nr XXXVII/239/2010 Rady Gminy w Ujsołach

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły (Uchwała Rady Gminy nr XIV/81/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r, publik. Dz. Urz. Woj. Śl. z 14.07.2004r Nr 59 poz. 1877) dla obszaru działki nr 874, obręb: Soblówka.

8. Uchwała Nr XXXVII/240/2010 Rady Gminy w Ujsołach

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły (Uchwała Rady Gminy nr XIV/81/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r, publik. Dz. Urz. Woj. Śl. z 14.07.2004r Nr 59 poz. 1877) w rejonie góry Okrągłe w sołectwie Złatna.

9. Uchwała Nr XXXVII/241/2010 Rady Gminy w Ujsołach

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły (Uchwała Rady Gminy nr XIV/81/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r, publik. Dz. Urz. Woj. Śl. z 14.07.2004r Nr 59 poz. 1877) w rejonie góry Lipowskiej w sołectwie Złatna.

10. Uchwała Nr XXXVII/242/2010 Rady Gminy w Ujsołach

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły (Uchwała Rady Gminy nr XIV/81/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r, publik. Dz. Urz. Woj. Śl. z 14.07.2004r Nr 59 poz. 1877) w rejonie góry Szczytkówka w sołectwach: Ujsoły i Soblówka.

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2010-07-01 Alicja Krawiec 2010-07-01 08:55:23
(Alicja Krawiec)
2010-07-01 08:55:23
(Alicja Krawiec)