XXXVI Sesja V kadencji RGU z dnia 30 kwietnia 2010 roku

Uchwały podjęte na XXXVI Sesji w dniu 30 kwietnia 2010 roku:

1. Uchwała Nr XXXVI/230/2010

w sprawie uchwalenia "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły.

2. Uchwała Nr XXXVI/231/2010

w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Ujsoły absolutorium z tytułu Wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.

3. Uchwała Nr XXXVI/232/2010

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2010-05-11 Alicja Krawiec 2010-05-11 12:29:44
(Alicja Krawiec)
2010-05-11 12:30:28
(Alicja Krawiec)