XXXV Sesja V kadencji RGU z dnia 30 marca 2010 roku

Uchwały podjęte na XXXV Sesji w dniu 30 marca 2010 roku:

1. Uchwała Nr XXXV/225/2010

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

2. Uchwała Nr XXXV/226/2010

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

3. Uchwała Nr XXXV/227/2010

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

4. Uchwała Nr XXXV/228/2010

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujsołach.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2010-05-11 Alicja Krawiec 2010-05-11 12:12:06
(Alicja Krawiec)
2010-05-11 12:12:06
(Alicja Krawiec)