XXXIV Sesja V kadencji RGU z dnia 27 stycznia 2010 roku

Uchwały podjęte na XXXIV Sesji Rady Gminy w Ujsołach w dniu 27 stycznia 2010 roku:

1.

Uchwała Nr XXXIV/220/2010

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

2.

Uchwała Nr XXXIV/221/2010

w sprawie: w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku na inwestycję pn. „Przebudowa estrady letniej w Ujsołach na obiekt całoroczny, celem zwiększenia dostępu do kultury i tradycji ponadregionalnej”.

3.

Uchwała Nr XXXIV/222/2010

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Strażą Graniczną.

4.

Uchwała Nr XXXIV/223/2010

w sprawie: przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Ujsoły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2010.

5.

Uchwała Nr XXXIV/224/2010

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu narkomanii na 2010 rok i wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2010-01-29 Alicja Krawiec 2010-01-29 09:15:51
(Alicja Krawiec)
2010-01-29 11:28:32
(Alicja Krawiec)