Zawiadomienie na XLIV Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły

    Ujsoły, dnia  23.11.2022 r.

 

Zawiadomienie na XLIV Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 30 listopada 2022 roku o godz. 9.00

w budynku Organistówki w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

1)  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2)  Przyjęcie porządku obrad.

3)  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2032 - wystąpienie Skarbnika Gminy.

5)  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.

6)  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego – wystąpienie Skarbnika Gminy.

7)  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji  przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

8)  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR II/10/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły z późniejszymi zmianami wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 r. – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

10)  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

11)  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2023 r. – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

12)  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

13)  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ujsoły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2023 - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

14)  Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi Pod Grapy w Soblówcewystąpienie Wójta Gminy

15)  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujsoły wystąpienie Wójta Gminy

16)  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zabudowy i obszarów rolnych w gminie Ujsoły dla części działki nr 9252/2 obręb Ujsoły przy ul. Danielki wystąpienie Wójta Gminy

17)  Informacja Wójta o pracy między sesjami.

18)  Wolne wnioski.

19)  Zakończenie sesji.


 Przewodnicząca Rady Gminy Ujsoły

Władysława Salachna

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2022-11-23 Regina Kotela 2022-11-23 08:13:56
(Regina Kotela)
2022-11-28 13:36:10
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły