Zawiadomienie na XLIII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły

Zawiadomienie na XLIII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 27 października 2022 roku o godz. 9.00

w budynku Organistówki w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

1)  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2)  Przyjęcie porządku obrad.

3)  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2032 - wystąpienie Skarbnika Gminy.

5)  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.

6)  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie powołania Młodzieżowej Rady Gminy – wystąpienie przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

7)  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego mieszkańca gminy - wystąpienie przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/101/2019 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 31 października 2019 roku w sprawie  uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

9) Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 - wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

10) Informacja Wójta o pracy między sesjami.

11) Wolne wnioski.

12)  Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ujsoły

Władysława Salachna

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2022-10-20 Regina Kotela 2022-10-20 08:33:59
(Regina Kotela)
2022-10-20 09:36:02
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły