Zawiadomienie na XLII Sesję Nadzwyczajną VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły

Zawiadomienie na XLII Sesję Nadzwyczajną VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 26 września  2022 roku o godz. 8.30

w budynku Organistówki w Ujsołach

 

Proponowany porządek obrad:

1)  Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2)   Przyjęcie porządku obrad.

3)   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2032 - wystąpienie Skarbnika Gminy.

5)   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.

6)   Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany Uchwały NR II/10/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły z późniejszymi zmianami – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

7)   Informacja Wójta o pracy między sesjami.

8)   Wolne wnioski.

9)   Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ujsoły

Władysława Salachna

 

 

Sesję nadzwyczajną zwołuje się na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §43 pkt. 3 Statutu Gminy Ujsoły.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2022-09-22 Regina Kotela 2022-09-22 14:25:10
(Regina Kotela)
2022-09-22 14:25:10
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły