Zawiadomienie na XLI Sesję Nadzwyczajną VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły
 

Ujsoły, dnia  02.09.2022 r.

 

Zawiadomienie  na XLI  Sesję Nadzwyczajną VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 7 września 2022 r. o godz. 10.30

w budynku Organistówki w Ujsołach

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły w sprawie udziału w finansowaniu przedsięwzięcia pn.: „Przebudowę drogi Do Królowej w miejscowości Soblówka od km 0+000 do km 0+306”-  wystąpienie Wójta Gminy Ujsoły
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ujsoły od Powiatu Żywieckiego zadania zarządzania drogą powiatową nr 1439S Kamesznica – Rajcza – Ujsoły – granica państwa na odcinku 3 – Z3 na terenie Gminy Ujsoły -  wystąpienie Wójta Gminy Ujsoły
  6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie sesji.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Ujsoły

Władysława Salachna 

 

Sesję nadzwyczajną zwołuje się na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §43 pkt. 3 Statutu Gminy Ujsoły.

 

 

 

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2022-09-05 Regina Kotela 2022-09-05 11:42:03
(Regina Kotela)
2022-09-05 11:42:03
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły