Zawiadomienie na XL Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły

    Ujsoły, dnia  06.07.2022 r.

 
 Zawiadomienie na XL Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ujsoły,

która odbędzie się dnia 13 lipca 2022 roku o godz. 9.00

w budynku Organistówki w Ujsołach

 

 

Proponowany porządek obrad:

1)      Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2)      Przyjęcie porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok – wystąpienie Skarbnika Gminy.

5)      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej spółki P4 – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

6)      Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi za rok 2021 – wystąpienie Pani Julii Grygny

7)      Informacja Wójta o pracy między sesjami.

8)      Wolne wnioski.

9)      Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ujsoły

Władysława Salachna

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2022-07-06 Regina Kotela 2022-07-06 09:10:18
(Regina Kotela)
2022-07-06 09:11:04
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły