Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Ujsołach

Zarządzenie Nr 26/2024

Wójta Gminy Ujsoły

z dnia 16 maja 2024 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Ujsołach.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609),  art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87).

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora  Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Ujsołach.

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 Regulamin pracy komisji konkursowej określa Załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 4.

 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko  Dyrektora Centrum Kultury Sporty i Rekreacji w Ujsołach upublicznione zostanie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Ujsoły,

2) na stronie internetowej Gminy Ujsoły,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ujsoły.

§ 5.

 

 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 6.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ujsoły

Tadeusz Piętka

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
ogłoszenie o konkursie.docx 2024-05-16 09:39:00 18 kB
regulamin .docx 2024-05-16 09:39:00 16 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2024-05-16 Julia Grygny 2024-05-16 09:38:11
(Regina Kotela)
2024-05-16 09:38:11
(Regina Kotela)
Wyświetl historię zmian dokumentu wydrukuj dokument« powrót do listy

© 2015 UG Ujsoły